IB22

Presentatie IB22

IB22 beschrijft de hoe gebreken, defecten en afwijkingen van elektrische materieel geclassificeerd worden. IB22 is met deskundigen methodische geschreven. De methode heeft de naam MvdC.
Er is tot op heden geen gemeenschappelijk kader waarmee in vergelijkbare situaties tot vergelijkbare classificaties wordt gekomen. MvdC is een methode voor classificatie die uitgaat van de kennis, vakmanschap en inzicht van de inspecteur.

Presentatie door Jay Smeekes Inspectieportal BV

Uitgangspunten IB22

Bij het opstellen van IB22 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd, IB22:

1. moet eenvoudig toe te passen en compleet zijn;
2. moet op vakinhoudelijke oordelen gebaseerd zijn;
3. moet voor eenduidigheid tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zorgen;
4. moet zorgen voor een eenduidige classificatie in de inspectiebranche