Presentatie tijden

Zaal 1 – De IJssel

Zaal 2 – De Merwede

9:30 - 10:15 -- HyTEPS - Arc Flash (Vlamboog Energie)

Een vlamboog (Arc Flash) is een aanhoudende vonk (overslag) tussen geleiders. Dit gaat vaak gepaard met gigantische hoeveelheden energie en uit zich daarom als een explosie. Tijdens deze exposie kan er sprake zijn van temperaturen van meer dan 19.000 graden Celsius, rondvliegend (gesmolten) materiaal, een oorverdovende knal door de drukgolf en een intens fel licht wat kan leiden tot verbranding en (tijdelijke) blindheid.

Het beperken van de vlamboog energie kan het verschil zijn tussen leven en dood bij een ongeval. In deze presentatie wordt uitgelegd wat de ”Vlamboog energie” is en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden. Ook wordt behandeld waarom selectiviteit niet automatisch leidt tot een vlamboog-veilige installatie.

10:30 - 11:15 -- Maptools - Wat kun je met de Metrel Mi3144-Z800 en waarom iedere inspecteur deze moet hebben

Presentatie door Michiel Nijsen en (HyTEPS) Joost Giesbers

ZL-N ZL-PE Metingen, Kortsluitstromen en de relatie met ARC Flash, Zeer lage weerstandmetingen, Selectieve weerstandmeting (hoofdschakelaars/zekeringen), Grid weerstand en selectieve gridweerstandmeting, Accu weerstand meting.

11:30 - 12:15 -- IONIO - Veilig meten volgens de EN50191

Presentatie door Gijsbert van Brummelen

Leveranciers en producenten van (hoogspanning) test- en meetsystemen vermelden in hun datasheet en/of handleiding dat het systeem aan de gestelde eisen voldoet. Vaak zal hier verwezen worden naar de NEN-EN 50191:2010. Installatie en bedrijfsvoering van elektrische beproevingsapparatuur. Maar is dat is ook het geval als jij de tester uitpakt, neerzet en in gebruik neemt? Het antwoord is nee. Een bedrijf dat de meetapparatuur in gebruik neemt is zelf verantwoordelijk om het systeem zo in gebruik te nemen dat deze voldoet aan de (lokale) richtlijnen en geldende normeringen. Meer inzicht krijgen in de regelgeving? Of op zoek naar meer inzicht over de richtlijn? In deze presentatie gaan we items doornemen om test- en meetsystemen veilig toe te passen.

11:45 - 13:15 - Doorlopende buffetlunch

In de middag zal door Van Der Valk een gezonde broodjeslunch worden verzorgt.

13:00 - 13:45 -- Van Empel - Doe mij maar een elektrotechnische inspectie!

Presentatie door Dré Timmermans

In deze presentatie nemen wij je mee in het inmiddels dichtbegroeide bos in inspectieland van elektrotechnische installaties, hoe dit af te stemmen met de klant. Voor wie móet nu eigenlijk de inspectie plaatsvinden? Is het een verplichting of heeft het toegevoegde waarde voor de klant? Hoe stem je af met de klant welke inspectie relevant is? En als ik ga inspecteren, volgens welke norm dan: NEN1010, NEN3140 of NTA8220? Wanneer wordt het gezien als een bijzondere ruimte zoals een medisch gebruikte ruimte? Hoe zit dat dan in relatie tot de SCIOS regeling? Wie zijn de eisende partijen, zoals overheid of verzekeraar?

14:00 - 14:45 -- iKeur - Verantwoordelijk en aansprakelijk als Inspecteur

Stel dat je inspecties uitvoert aan elektrische installaties onder het SCIOS kwaliteitscertificaat. Je moet dan dus gebruik maken van IB22, het systeem om de gevonden gebreken in de installatie te kwalificeren in 4 niveaus. Bij categorie 1 (levensbedreigend) wordt geëist dat de inspecteur direct actie neemt om de gevaarlijke situatie veilig te stellen en de opdrachtgever direct schriftelijk te informeren. Bij categorie 2, 3 en 4 hoeft niet direct actie genomen te worden, deze gebreken worden in het eindrapport vermeld. Categorie 2, 3 en 4 gebreken kunnen echter wel (op termijn) tot een gevaarlijke situatie leiden voor de gebruiker (opdrachtgever). Er kan met de opdrachtgever vooraf worden afgesproken dat categorie 2, 3, 4 gebreken binnen bijvoorbeeld 1, 3 en 12 maanden worden opgelost.

Welke verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid) loop je als inspecteur als er bij een geconstateerd gebrek 2, 3 of 4 binnen de afgesproken hersteltijd alsnog een calamiteit plaatsvindt? Kan dan gesteld worden dat je eigenlijk de verkeerde categorie hebt ingeschat (omdat er bijvoorbeeld een noodlottig ongeval heeft plaatsgevonden)? Hoe zit het dan met aansprakelijkheid in dit geval voor het inspectiebedrijf of voor jou persoonlijk als inspecteur?

En in het verlengde hiervan, stel dat er bij een inspectie slechts enkele gebreken categorie 3 zijn gerapporteerd. Na het herstel van de gebreken dient er volgens het kwaliteitssysteem een her-inspectie uitgevoerd te worden waarna de installatie afgemeld (goedgekeurd) kan worden. Hoe zit het met verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid als het inspectiebedrijf niet zelf fysiek een her-inspectie uitvoert, maar afgaat op foto’s van de herstelde gebreken. Dus, herstel wordt uitgevoerd door installateur, installateur stuurt foto’s hiervan naar inspectiebedrijf, inspectiebedrijf meldt installatie op basis hiervan af (“keurt goed”). Vervolgens vindt toch een calamiteit plaats op dit deel van de installatie. Hoe zit het nu met de verantwoordelijkheid?

Bovenstaande situaties zijn dagelijkse praktijk voor ons als inspecteur, maar we staan niet altijd stil bij de gevolgen. Op 17 november 2022 gaan we dieper op deze materie in tijdens het seminar: Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid
Deze lezing zal inhoudelijk verzorgd worden door Klaas van der Kolk. Klaas van der Kolk is jurist en heeft vaker voor iKeur een seminar verzorgd. Hij kan als geen ander licht op dit onderwerp werpen en met concrete antwoorden en adviezen komen.

9:30 - 10:15 -- GMC Instruments - Introductie nieuwe Profitest: De Profitest MF XTRA

De Profitest is wellicht één van de bekendste installatietesters op de markt en de Masterversie wordt dan ook in Nederland door vele klanten gebruikt. GossenMetrawatt is in alle stilte bezig geweest om een volledig nieuwe versie als opvolger te ontwikkelen. Deze tester zal in dit seminar geïntroduceerd worden, waarbij we met name ingaan op het totale testsysteem waarbij Izytron. IQ software meegenomen wordt. Bovendien laten we alle benodigde accessoires zien die voor PV panelen en laadpalen nodig zijn.

10:30 - 11:15 -- Inspectieportal - Inspectora introductie

Presentatie door Matthijs Nijsen

Sneller en efficiënter inspecteren met Inspectora. In deze presentatie leer je alles over de beginselen van de software. Vanaf het begin tot het eind zal er een inspectieproces worden doorlopen vanaf het aanmaken van een klant en het opstellen van een inspectieplan tot en met het genereren van het rapport. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. klanten en objecten aanmaken, een inspectieplan opstellen, het uitvoeren van een inspectie op locatie met inspectora offline en het maken van een rapport.

11:30 - 11:45 -- Inspectieportal - Inspectora Tips & Tricks

Presentatie door Jay Smeekes

In deze verdiepende presentie van Inspectora wordt dieper ingegaan op de inspectiesoftware. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. Arc Flash, de rapportage offline module, Online Sankeydiagrammen, condititiemeting, en de uitbreiding van Info bij inspectie. Deze presentatie is zowel voor ervaren gebruikers als voor geïntreseerden die meer willen weten over de vele functies die in software zitten.

11:45 - 13:15 - Doorlopende buffetlunch

In de middag zal door Van Der Valk een gezonde broodjeslunch worden verzorgt.

13:00 - 13:45 -- Metrel - Het proces van meting tot rapportage voor laadpalen

Presentatie door Louis Meijer en Jeroen Schipper

Hoe kan ik mijn inspecties voor EV-laadpalen versnellen? Hoe krijg ik al mijn data snel in een rapportage? Kan ik ook een check-list maken voor mijn installatietester? Allemaal vragen die wij dagelijks vernemen van installateurs en inspecteurs.

Tijdens deze sessie nemen wij u mee in het proces van meting tot rapportage voor EV-laadpalen met de Metrel MI3155 Eurotest XD en de A1532XA EVSE adapter.

Gecombineerd met een Metrel EurotestXC of Metrel EurotestXD installatietester is de Metrel A1532(XA) EVSE-adapter een handig NEN 1010 inspectiemiddel voor Mode 3 Type 2 laadinrichtingen. Bij gebruik in combinatie met AutoSequences, vooraf ingebouwd in bijvoorbeeld de Eurotest XD (MI3155), kan het complete EVSE-laadstation elektrisch en functioneel met één druk op de knop (stap voor stap) worden getest.

Een inspectiestructuur kan vooraf worden aangemaakt met de geheel vernieuwde Metrel ES Manager software. Maar ook in het veld kan eenvoudig de structuur van een installatie of gebouw worden aangepast of aangevuld. In combinatie met de unieke AutoSequences, ideaal voor de inspecteur.

14:00 - 14:45 -- Fluke - Power Quality inzicht - Wat is wijsheid voor de Inspecteur?

Presentatie door Bert van Bruchem

De NEN-1010 refereert specifiek naar de effecten van het toenemend gebruik van elektronica en elektrische energie. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen als energiebron of het opladen van elektrische voertuigen.  Symptomen veroorzaakt door bijvoorbeeld harmonischen of onbalans spelen dan ook meer en meer een rol. Daarnaast maakt de huidige situatie duidelijk dat inzicht hebben in energiestromen en dus verbruik ook essentieel is. Wat kan dan een Power Quality Analyzer of Logger voor u betekenen? En welk specifiek model zou van nut kunnen zijn voor uw specifieke toepassing?