Presentatie tijden

Zaal 1 – De Waal

Zaal 2 – De IJssel

8:30 - 10:00 -- iKeur - Ronde tafelgesprek; Pre-normatief Inspecteren

Met o.a. Dré Timmermans, Hank van Bovene, Ronald Dijkstra, Gersom Wanders, Edwin Kriek en Emiel van Asperen.

Een talkshow met deskundigen uit de elektrotechnische sector waaronder de leden van het iKeur bestuur en de iKeur RvA met als gespreksleider de voorzitter van iKeur, Dré Timmermans.

Ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, batterijsystemen en netstabiliteit leveren telkens nieuwe uitdagingen op voor de Inspectie- en Meetmarkt.

Inspectie- en Inspecteurs worden vaak al in een vroeg stadium geconfronteerd met nog niet middels wet- norm en overige regelgeving geborgde situaties. De daaruit voortvloeiende Pre-normatieve inspecties vragen nogal wat van de inspecteur als het gaat om objectiviteit, kwaliteit en objectiviteit.

De volgende onderwerpen/stellingen zouden interessant zijn om eens met een breder publiek te bespreken.

  1. De onafhankelijk inspecteur? De oude discussie over slagers die hun eigen vlees keuren!
  2. NEN en SCIOS lopen altijd achterop als het gaat om regelgeving; kan/moet iKeur hier een rol van betekenis in spelen?
  3. Zonder meetmiddelen geen inspectie! In hoeverre voldoet deze branche aan de vraag op het gebied van innovatie en actualiteit! 

De onderwerpen zullen door de Ronde Tafel vanuit verschillende invalshoeken besproken worden. Hierbij is het ook mogelijk voor het publiek om vragen tussendoor te stellen en deel te nemen aan de discussie.

De Inspectiemeetmarkt zal openen met het Ronde tafelgesprek van iKeur in de Waal Zaal.

10:15 - 11:00 -- HyTEPS - Power Quality: de spannings- en stroomkwaliteit

Presentatie door Joost Giesbers en Jens van de Meulenhof

Waarom water zuiveren en elektriciteit niet?
Net zoals bij water kan elektriciteit vervuild raken. Deze vervuiling zorgt voor een afname van de kwaliteit van elektriciteit. Een inferieure kwaliteit van elektriciteit, ofwel een slechte Power Quality, veroorzaakt in toenemende mate problemen in elektrische installaties.

De maatschappij is het laatste decennium steeds afhankelijker geworden van elektriciteit. Door de elektrificatie en energietransitie zal deze trend zich blijven voortzetten. De kwaliteit van elektriciteit is dan ook van essentieel belang voor de continuïteit, efficiëntie en veiligheid binnen elektrische installaties. Een slechte Power Quality verhoogt het risico op onveilige situaties, storingen en schade en gaat vaak gepaard met onnodig hoge kosten.

HyTEPS bespreekt tijdens deze presentatie het belang van goede Power Quality.

11:15 - 12:00 -- InstallQ - Kwaliteitsborger in heel Nederland

Presentatie door Marijke Litjens

InstallQ heeft een rijke geschiedenis en past deze toe in de huidige tijd met diverse regelingen, waaronder de recent herziene InstallQ Inspectie Erkenning. Tijdens deze presentatie krijgt u inzicht in onze identiteit, hoe we risico’s beheersen en welke expertise we inzetten om kwaliteit te waarborgen.

11:45 - 13:15 - Doorlopende buffetlunch

In de middag zal door Van Der Valk een gezonde broodjeslunch worden verzorgt.

13:00 - 13:45 -- Cove Duurzame Techniek - DC- en performance metingen aan zonnestroominstallaties

Presentatie door Collin Velthuis

Loopt de investeerder of eigenaar van een zonnepark rendement mis?

Wat is het belang voor de investeerder of eigenaar om de performance van een zonnepark te weten?

In deze presentatie gaan we in op prestatiemetingen middels IV-curven.

Cove Duurzame Techniek legt de belangrijkste metingen aan u uit en ook welke meetapparatuur daar voor nodig is om dit te kunnen doen:
– IV curven op 1000Vdc en 1500Vdc
– Instraling en temperatuur

14:00 - 14:45 -- Van Empel - Wat doet een Installatieverantwoordelijke met inspectierapporten?

Presentatie door Hans Terwindt

Deze interactieve presentatie begint met een pubquiz. Wat weet jij al over installatieverantwoordelijkheid (en elektrische installaties)? Test je kennis met deze pubquiz! De resultaten van de pubquiz, waarvan de score direct naar de deelnemer en organisatie gaat, is bepalend voor de te behandelen onderwerpen. Daarnaast gaan we dieper in op de volgende onderdelen:

  • Een inspectieplan
  • Worden inspecteurs serieus genomen?
  • Wat gebeurt er met de rapportages?
  • Gebreken oplossen of negeren
15:00 - 15:45 -- GMC Instruments - Norm conforme veiligheidstesten voor apparaten en machines

Presentatie door Amy Lyons van Seaward UK

Vanuit Seaward, ons GMC Instruments merk uit Engeland, lanceert Amy Lyons hier de nieuwe HAL:400 tester. Samengesteld uit de kennis en features van de Hal100 serie, markt en norm ontwikkelingen resulteert nu deze ”state off the art” -tester. Deze presentatie zal naar aanleiding van de eisen en normen waaraan een fabrikant moet voldoen tonen hoe een jaarlijkse veiligheidsinspectie of test na reparatie plaats dient te vinden (onder andere NEN 3140, EN 50678 / 50699).

10:15 - 11:00 -- GMC Instruments - PQ meten met A-Eberle

Presentatie door Erik Pleijsier

Netanalyse van publieke en industriële elektriciteitsnetten met A. Eberle PQ-Boxen : Ervaringen, toepassingen en toekomstperspectieven.

De lezing behandelt de volgende onderwerpen:
• Hernieuwbare energiebronnen en de impact ervan op verstoringsverschijnselen
• Eisen aan moderne Power Quality Analyzers voor de nauwkeurige detectie van hedendaagse verstoringsverschijnselen
• Introductie van de A. Eberle PQ-Box-familie
• Toepassingen van de PQ-Box met concrete voorbeelden, bijvoorbeeld:
→ Integratie van hernieuwbare energiegeneratoren
→ Verstoringsverschijnselen/netinteracties veroorzaakt door industriële en productiefaciliteiten
→ Toenemend gebruik van omvormers en hun impact op de stroomkwaliteit
→ Transitie naar elektromobiliteit
• Huidige Power Quality-normen en hun betekenis voor elektriciteitsbedrijven en de industrie (zoals compatibiliteitsniveaus tot het bereik van 150 kHz)

 

11:15 - 12:00 -- Maptools - Wat kun je met de Metrel Mi3144-Z800 en waarom iedere inspecteur deze moet hebben

Presentatie door Michiel Nijsen

ZL-N ZL-PE Metingen, Kortsluitstromen en de relatie met ARC Flash, Zeer lage weerstandmetingen, Selectieve weerstandmeting (hoofdschakelaars/zekeringen), Grid weerstand en selectieve gridweerstandmeting, Accu weerstand meting.

11:45 - 13:15 - Doorlopende buffetlunch

In de middag zal door Van Der Valk een gezonde broodjeslunch worden verzorgt.

13:00 - 13:45 -- Inspectieportal - Inspectora Tips & Tricks

Presentatie door Jay Smeekes

In deze verdiepende presentie van Inspectora wordt dieper ingegaan op de inspectiesoftware. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. Arc Flash, de rapportage offline module, Online Sankeydiagrammen, condititiemeting, en de uitbreiding van Info bij inspectie. Deze presentatie is zowel voor ervaren gebruikers als voor geïntreseerden die meer willen weten over de vele functies die in software zitten.

14:00 - 14:45 -- Fortona - Energieopslagsystemen: achter de feiten aan

Presentatie door Kees Compaan

Wat is de rol van inspectie in energieopslag systemen (EOS)?

Door netcongestie problematiek, door de dalende prijs van batterijen en door variabele energietarieven zullen er steeds meer energieopslagsystemen geïnstalleerd worden. Dit niet alleen als thuisbatterij maar ook in zakelijke toepassingen om congestieproblemen op te lossen of meer gebruik te maken van eigen opgewekte energie.

Wat zijn de risico’s van batterijen en welke eisen mag je stellen aan systemen?

Ontwikkelingen gaan in razend tempo. Richtlijnen en normen kunnen dit in veel gevallen niet bijhouden. De NEN 1010 verteld ons bijvoorbeeld alleen iets over de elektrische aansluiting. De PGS 37-1 geeft een completere richting in realisatie en bedrijfsvoering van energieopslagsystemen. Lopen we achter de feiten aan? Of jagen we achter de feiten aan om ze te leren kennen?

In deze presentatie belicht Fortona energieopslag vanuit diverse perspectieven en dat zo feitelijk mogelijk. De diverse soorten batterijen komen aan de orde en de risico’s van deze systemen worden belicht. Er is aandacht voor de rol van inspectie in realisatie en bedrijfsvoering van EOS.
Fortona wil bijdragen aan duurzame keuzes binnen de energietransitie en zal daarom ook de mogelijkheden voor het gebruik van circulaire batterijen toelichten.

Fortona is een onderdeel van Hanzestrohm en een zusterbedrijf van Hemmink.

15:00 - 15:45 - Vandentempel - Kabelfoutlokalisatie

Presentatie door een specialist van Vandentempel

Voor een goede stroomvoorziening zijn goede kabels van het grootste belang.

Toch kan het gebeuren dat een kabel onverhoopt gestoord raakt, door bijvoorbeeld graafschade, slechte moffen, waterschade, overbelasting, beschadigde isolatie, enzovoort. 

Wanneer dit het geval is, is het van belang de fout in de kabel zo snel en zo nauwkeurig mogelijk te lokaliseren, zodat de kabel hersteld kan worden.

Er bestaan veel meetmethoden om kabelfouten op te sporen. Vrijwel iedere kabelfout, zowel in LS- als in MS-kabels, kan worden gevonden wanneer de juiste meetmethoden op de correcte wijze en in de goede volgorde worden toegepast.

Als sinds 1974 levert Vandentempel test- en meetapparatuur voor de energiemarkt. Eén van de belangrijke pijlers voor Vandentempel is het leveren van meetapparatuur voor kabelfoutlokalisatie.