KMS

KMS is een digitaal kwaliteits systeem is ontwikkeld voor SCIOS scope 10 maar ook toepasbaar is voor onder andere SCIOS scope 8 en 9. Het systeem volgt de ISO 9001 en is reeds door een Certificerende Instelling geaudit.

Dit systeem is vergelijkbaar met de blauwdruk van iKeur. De kosten zijn alleszins redelijk, deze zullen bestaan uit een eenmalige bijdrage en abbonnemnentskosten. Hierbij komen dan eenmalige kosten als men gebruik wil maken van een adviseur voor de inrichting van het systeem, aanmaak van eventueel nog benodigde documenten en de uit te voeren interne audit. Deze kosten kunnen per deelnemend bedrijf verschillen, net wat men wil. Overige kosten zijn certificerings kosten. Deze zijn op te vragen bij een CI zoals DEKRA Certification B.V., Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. en Kiwa Nederland B.V.

Jay Smeekes is aanwezig om al u vragen op dit gebied te beantwoorden.