Scios Scope 12

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Zo ook het werken aan een PV-installatie. Daarnaast zijn er helaas legio voorbeelden te noemen die uitwijzen dat ook het brandrisico niet uitgevlakt mag worden.

Vooral dit laatste is bij de verzekeraars niet onopgemerkt gebleven. Zoals ook SCIOS Scope 10 “veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel” een reactie is op de vraag vanuit de verzekeraars zal ook SCIOS Scope 12 gericht zijn op het in kaart brengen van de risico’s.

Het uitgangspunt van de SCIOS Scope 12 certificatieregeling is het komen tot:

  • Een gestandaardiseerde inspectiemethode (geborgd in SCIOS Technische Document 18);
  • Een gestandaardiseerd kwaliteitsniveau van de inspecteur (geborgd in de SCIOS Kwaliteits- en bekwaamheidseisen);
  • Gestandaardiseerde (minimale) eisen aan de te gebruiken meetapparatuur.
  • De veiligheidsinspectie van zonnestroominstallaties heeft de IEC62446-reeks als uitgangspunt. SCIOS Scope 12, en daarmee ook
  • SCIOS Technisch Document 18, is een uitbreiding op SCIOS Scope 8 “Inspecties van Elektrische Installaties”.